פרויקטים

דנפלון Danpalon

דנפלון הינו מפעל המייצר לוחות פלסטיק מעוצבים לשימוש בפרוייקטים אדריכליים ברחבי העולם.

יועץ המפעל פנה אלינו לצורך אפיון ופיתוח מערכת מידע פנימית שתשתף את הידע של האירגון בין

העובדים בארץ ובחו"ל.

הפיתוח כלל:

  • ניהול מידע ומסמכים עבור כלל האירגון כולל ניהול אישורים ותקפות מסמכים
  • איתור מהיר של מסמכי הארגון
  • הצגת מפרט מלא של מאות מוצרי המפעל בממשק המאפשר חיפוש וסינון נוחים
  • תקשורת פנים אירגונית באמצעות הודעות, הנחיות ומשימות